چگونه با همسر سرکش خود رفتار کنیم؟

اگر هر کاری می کنید رفتار همسرتان عوض نمیشود و یکسره بهانه می گیرد و به شما حرف های ناشایستی میزند که شما را بسیار آزار می دهد و با یه لحظه عصبانیت تمام پل های پشت سرش...
5 راه برقراری ارتباط بهتر

۵ راه برای اینکه بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنیم

شیوه ی برقراری ارتباط ما با دیگران در زندگیمان بی تاثیر نیست برای اینکه بتوانیم ارتباط مان را با دیگران قوی تر و بهتر کنیم باید یک سری نکات را رعایت کنیم.در ادامه به ...