چگونه با همسر بد اخلاق رفتار کنیم؟

شریک زندگی ما جزئی از هویت ماست اینکه در دین ما طلاق حلال است به هیچ وجه مجوزی برای اقدام به جدایی نیست.طلاق همیشه آخرین راه حل است آن هم زمانی که دیگر به بن بست برسید...