مشاوره اختلالات روانی و جنسی

انزال زودرس چیست؟ در واقع انزال زودرس مرد به صورت متناوب یا پایدار پیش از زمان دلخواه خود به انزال رسیده و انزال اتفاق می افتد در واقع هیچ چارچوب زمان دقیقی برای تعریف این اختلال وجود ندارد (معمولا کمتر از دو دقیقه) و وقتی تشخیص گذاشته می شود که مرد همیشه قبل یا بلا فاصله بعد از دخول در مهبل انزال می شود البته باید به عواملی مثل سن ، تازگی شریک جنس، دفعات و طول مدت نزدیکی را در نظر گرفت.

علل زود انزالی : اضطراب نسبت به رابطه جنسی یا ترس های ناخودگاه است یا ممکن است فرد شرطی شده باشد وقتی که فرد در موقعیت های رابطه جنسی برقرار کند که امکان دیده شدن یا رسوایی وجود داشته باشد و خواهان این است که انزال سریع اتفاق بیفتد همین امر ممکن است فرد را شرطی نماید همچنین زود انزالی در مردان جوان و کم تجربه شایع است که ممکن است با تجربه بیشتر بر طرف شود.

حال سوالی که اکثر مردان دنیا دنبال جواب آن هستند این است که چگونه میتوان انزال خود را به تعویق انداخت جواب این سوال ساده است به کمک تقویت ماهیچه pc(pubocoocyeus) دربدن میتوان مدت انزال خود را به تعویق اندخت این تمرینها بصورت ذیل است:

1-وقفه در ادرار: وقتی ادرار شروع شد وقفه دهید به مدت تقریبا 5 ثانیه مجددا اجازه دهید ادار دفع شود و دوباره وقفه دهید باز 5 ثانیه و نهایت اجازه دفع کامل را بدهید.

2-مکث در هنکام دخول: به هنگام سکس وقتی احساس می کنید به زمان انزال نزدیک می شوید مکث نماید بدون حرکت حدودا 5 ثانیه مجددا ادامه دهید و مکث دوم را هم داشته باشید.

با این دو تمرین ساده می توانید تایم خود را بالا ببرید بعضی ا ز افراد به خاطر رفع مشکل زود انزالی به مصرف دارو بدون تجوبز پزشک و یا مصرف مواد مخدر روی می آورند که موجبات اعتیاد انها را فراهم میکند یا آسیب های جسمی ایجاد میکند.