چه عواملی باعث میشود مرد به سمت اعتیاد کشیده شود

یکی از اصلی ترین مشکلات جوانان امروزی مسئله ی اعتیاد می باشد همانطور که شاهد هستیم اعتیاد روز به روز جوانان زیادی را گرفتار خود می کند و این یعنی از بین رفتن قشر آین...