چه عواملی باعث میشود مرد به سمت اعتیاد کشیده شود

یکی از اصلی ترین مشکلات جوانان امروزی مسئله ی اعتیاد می باشد همانطور که شاهد هستیم اعتیاد روز به روز جوانان زیادی را گرفتار خود می کند و این یعنی از بین رفتن قشر آین...

شک و بدگمانی عشق بین زوجین را از بین می برد

زندگی مشترک همیشه بر مبنای عشق  شکل نمی گیرد گاهی  بسیاری از زندگی ها به فاصله اندکی دچارمشکلاتی  می شوند و از هم می پاشند  . یکی از موضوعاتی که برخی از زوج ها درگیر ...