شک و بدگمانی عشق بین زوجین را از بین می برد

زندگی مشترک همیشه بر مبنای عشق  شکل نمی گیرد گاهی  بسیاری از زندگی ها به فاصله اندکی دچارمشکلاتی  می شوند و از هم می پاشند  . یکی از موضوعاتی که برخی از زوج ها درگیر ...