از بیان جمله‌هایی که به خودباوری کودک لطمه می‌زند، بپرهیزید

 ممکن است کودک باوجود تلاشی که کرده در انجام تکلیفش ناموفق باشد یا اینکه تکالیفش را با اشتباه انجام دهد. در این مواقع ممکن است بدون اینکه بخواهید با گفتن برخی حرف‌ها اعتماد به‌نفس او را ضایع کنید:<...

علت ناخن جویدن چیست؟

یکی از باورهای رایج این است که فشارهای عصبی و تنش های روزانه موجب ناخن جویدن در کودکان و نوجوانان می شود، این باور که تا حد زیادی نیز درست است موجب شده گروهی از روان شناسان بر این باور باشند که نفس...