تنفر از والدین

تنفر از والدین : بیشتر فرزندان ، به والدین خود عشق می ورزند ، اما این حالت تنها برای زمانی است که والدین در نهایت محبت و مهربانی با آنها رفتار کنند. در صورتی که نیازهای آنها تأمین نشود ، حس تنفر از...

‌ارتعاش با کودکان

‌ارتعاش با کودکان
کودکان جذب  کنندکان فوق‌العاده ای هستند آنها همه چیز را باور میکنند وایمان دارند که هر چه را که بخواهند به دست می آورند هنگام بازی کردن با کودکانمان شاد هستیم ودر این هنگام...

بد غذایی کودکان

معمولاً ما فکر می کنیم که کودکان باید هر وقت گرسنه هستند سر سفره بنشینند و غذایشان را به راحتی میل نمایند اما به دفعات می بینیم که بسیاری از کودکان از خوردن غذا امتناع می کنند و بهانه های مختلف برا...

دروغ گویی کودکان

بیشتر والدین در مقطعی از زمان با دروغ گویی کودکان مواجه می شوند و گاهاً والدین برخوردهای متفاوتی در این مورد دارند . روانشناسان دروغ های کودکان را به هفت دسته تقسیم می کنند :

  1. دروغ...