امید

امید داشتن باور به نتیجهٔ مثبت اتفاقها یا شرایط، در زندگی می‌باشد. امید احساسی است دربارة اینکه می‌توانیم آنچه را که میخواهیم، داشته باشیم یا یک اتفاق، بهترین نتیجه را برای ما خواهد داشت. امیدوار ب...

پیش به سوی آرامش

آیا آرزو دارید که آرام و خونسرد و خوددار باشید و فرصت کافی برای آنچه دلخواه شماست در اختیار داشته باشید؟ اگر چه رسیدن به این هدف مشکل به نظر می رسد ، اما با کمی تلاش و تجدید نظر در افکار و اعمال می...

عزت نفس

تعریف « عزت نفس »

عزت نفس یعنی :

احساس ارزشمند بودن که از طریق مجموعه افکار، عواطف ، احساسها و تجربه ها به دست می آید به نحوی که فرد خود را توانمند ، باکفایت و ...